โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ร่วมกันเราอยู่ แยกกันอยู่เปลืองไฟ

  • 2 มิถุนายน 2561
  • 901 ครั้ง
ร่วมกันเราอยู่ แยกกันอยู่เปลืองไฟ

อยู่กันคนละห้อง ใช้ไฟอย่างไม่รู้คุณค่า

อยู่ร่วมกันดีกว่า ต้องรู้จักคุณค่าในการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน

นับวันคนเรายิ่งห่างกันมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีที่ช่วยให้เข้าถึงกันได้ง่ายแต่กลับกัน ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นห่างกัน

ร่วมสนับสนุนให้ทุกคนกระชับความสัมพันธ์ บ้านเดียวกัน อยู่ด้วยกัน บางอย่างใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์

พลังงานจะยั่งยืน ถ้าเรารู้จักใช้ร่วมกัน

#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน