โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

1 คน 1 คัน มาอยู่รวมกันรถก็ติด หากหลายคน 1 คัน ใช้ร่วมกัน ยังไงก็ไม่ติด

  • 1 มิถุนายน 2561
  • 1162 ครั้ง
1 คน 1 คัน มาอยู่รวมกันรถก็ติด หากหลายคน 1 คัน ใช้ร่วมกัน ยังไงก็ไม่ติด

Make it the better place for you and me ให้ทุกวันเป็นวันสุข ไม่ใช่แค่เฉพาะวันหยุดเทศกาล

สร้างวัฒธรรมหาร 2 ปลุกจิตสำนึกในการลดใช้น้ำมัน ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์