โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

1 คน 1 เที่ยว แสนสิ้นเปลือง

  • 30 พฤษภาคม 2561
  • 703 ครั้ง

1 เที่ยว หลายคน ได้มิตรร่วมทางใช้พื้นที่ในลิฟต์คุ้มค่า 
ประหยัดพลังงานกว่าเห็นๆ

มาร่วมสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 เริ่มจากตัวเรา 
ปลุกจิตสำนึกดีๆ ในการรอคนอื่น ขึ้น - ลง พร้อมกัน รอไปพร้อมกันได้มิตรร่วมทาง ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์!