โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันวิสาขบูชา

  • 29 พฤษภาคม 2561
  • 1013 ครั้ง
วันวิสาขบูชา
เป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) ตรงกันทั้ง 3 คราว เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน สำหรับประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ อาทิ การทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนาและ การเวียนเทียน 

ปล. ยิ่งได้บุญใครคิดจะทำบุญถวายหลอดไฟให้วัด อย่าลืมซื้อหลอดไฟ LED เพราะช่วยประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ถึง 85%

#วันวิสาขบูชา
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน