โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เพิ่มเพื่อนร่วมทางไปด้วยกัน ยิ่งประหยัดน้ำมันชัวร์

  • 20 พฤษภาคม 2561
  • 822 ครั้ง
เพิ่มเพื่อนร่วมทางไปด้วยกัน ยิ่งประหยัดน้ำมันชัวร์

เพิ่มเพื่อนร่วมทางไปด้วยกัน ยิ่งประหยัดน้ำมันชัวร์

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้ว “คาร์พูล” (Car Pool) หรือวัฒนธรรมการใช้รถร่วมกัน ที่เรียกว่า “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน” เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้สินค้าทุกอย่างมีราคาสูงขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ค่าน้ำมันรถ ดังนั้นแนวคิด “คาร์พูล” จึงไม่ยากที่จะเข้าถึงคนทำงานในเมืองที่ต้องแบกรับภาระการเดินทางในแต่ละวัน นอกจากนี้ ประโยชน์ของ “คาร์พูล” ยังช่วยประหยัดน้ำมันได้มาก หากเทียบกับรถยนต์ 1 คัน เมื่อวิ่งในระยะทาง12 กม. จะใช้น้ำมันประมาณ 1 ลิตร ดังนั้น ถ้าคน 4 คน ขับรถยนต์ 4 คัน จากจุดเริ่มต้นเดียวกัน ไปสู่จุดหมายเดียวกัน ด้วยระยะทาง 24 กม. จะต้องใช้น้ำมันถึง 8 ลิตร แต่ถ้าคน 4 คน ใช้รถร่วมกันเพียงหนึ่งคัน และเดินทางไปด้วยกันใช้รถร่วมกันเพียงหนึ่งคัน และเดินทางไปด้วยกัน จะใช้น้ำมันเพียง 2 ลิตรเท่านั้น ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ไปได้ถึง 6 ลิตรเลยทีเดียว!

มาเริ่มสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ด้วยการเริ่มต้นในบางวัน เพิ่มเพื่อนร่วมทางไปด้วยกัน สิ่งดีๆ จะได้คืนมาอีกมากมาย

#ทางเดียวกันไปคันเดียว
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน