โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วิชาเดียวกัน อ่านด้วยกัน ประหยัดกว่า แยกกันคนละห้อง มีแต่จะเสียค่าไฟ ที่เปิดทั้งแอร์ทั้งไฟทิ้งใว้อย่างเสียเปล่า เอ้า!!......มานั่งด้วยกันเถอะ!

  • 19 พฤษภาคม 2561
  • 1198 ครั้ง
วิชาเดียวกัน อ่านด้วยกัน ประหยัดกว่า 
แยกกันคนละห้อง มีแต่จะเสียค่าไฟ ที่เปิดทั้งแอร์ทั้งไฟทิ้งใว้อย่างเสียเปล่า เอ้า!!......มานั่งด้วยกันเถอะ!

มาร่วมสร้างวัฒธรรมหาร 2 สอบเทอมนี้อ่านด้วยกัน ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดไฟชัวร์


#อ่านด้วยกันประหยัดไฟชัวร์
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน