โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

มอเตอร์ไซค์พ่วงเครื่องรถบ้านๆ ที่ครองใจคนต่างจังหวัดอย่างเราๆ

  • 18 พฤษภาคม 2561
  • 680 ครั้ง
มอเตอร์ไซค์พ่วงเครื่องรถบ้านๆ ที่ครองใจคนต่างจังหวัดอย่างเราๆ
เพราะ ความสะดวกและประหยัดกว่ารถยนต์ทั่วไปแต่ไหนๆ จะเดินทางอยู่แล้ว อย่าลืมชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงขึ้นรถมาด้วยกัน เพราะยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์ แล้วยังได้ใจเพื่อนบ้านด้วย

อ้างอิง : http://strberzerker.blogspot.com/ 
http://car.boxzaracing.com/knowledge/12502 

#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด 
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน