โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ไอเดียสร้างสรรค์รณรงค์ให้คนหันมาใช้จักรยานแทนรถยนต์จากร้านจักรยาน Cyclehoop ในประเทศอังกฤษ

  • 17 พฤษภาคม 2561
  • 679 ครั้ง
ไอเดียสร้างสรรค์รณรงค์ให้คนหันมาใช้จักรยานแทนรถยนต์จากร้านจักรยาน Cyclehoop ในประเทศอังกฤษ

โดย Cyclehoop ได้ทำที่จอดจักรยานรูปรถยนต์ขนาดเท่ารถยนต์ของจริง (Car Shaped Bike Rack) เพื่อจะบอกว่าที่จอดรถยนต์ 1 คัน สามารถนำเอามาใช้จอดรถจักรยานได้ถึง 10 คัน เป็นไอเดีย ที่อยากจะช่วยลดปัญหาการหาที่จอดรถ ลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดการใช้รถยนต์ในเมืองใหญ่ๆ ลดการใช้พลังงานและลดปัญหามลภาวะ ทำให้ผู้คนหันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้น

โครงการได้เริ่มตั้งแต่ปี 2008 ปัจจุบันมีที่จอดจักรยานแบบดังกล่าวกว่า 6,417 แห่งทั่วกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเริ่มแพร่หลายไปอีกหลายเมืองในยุโรป

มาร่วมสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 เปลี่ยนจากขับมาเป็นปั่นในบางวัน น้ำมันก็ไม่เปลือง

#onecarfortenbikes
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์ 
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน