โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

จะมีกี่จอให้ปิดไป เปิดไว้เพียงจอเดียว

  • 16 พฤษภาคม 2561
  • 730 ครั้ง
จะมีกี่จอให้ปิดไป เปิดไว้เพียงจอเดียว
จะมีกี่จอให้ปิดไป เปิดไว้เพียงจอเดียว
แล้วมาลุ้นไปด้วยกันในวันแห่งความหวังไปด้วยกัน หรือจะพิศวาสกับละครหลังข่าวช่องไหน แต่เราต้องดูด้วยกัน!

มาเริ่มวัฒนธรรม จอเดียวดูด้วยกัน ยิ่งใช้รวมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์ ไม่ใช่แค่เรื่องประหยัด แต่ได้กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงด้วย

#จอเดียวกันดูด้วยกัน
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์ 
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน