โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ไปออฟฟิศลูกค้าเดียวกัน ไปกันหลายคนแต่ขับคนละคันน้ำมันมันก็เปลือง แต่ถ้าไปคันเดียวกันน้ำมันก็ไม่เปลือง

  • 15 พฤษภาคม 2561
  • 742 ครั้ง
ไปออฟฟิศลูกค้าเดียวกัน ไปกันหลายคนแต่ขับคนละคันน้ำมันมันก็เปลือง แต่ถ้าไปคันเดียวกันน้ำมันก็ไม่เปลือง