โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ขึ้นลงพร้อมกัน รอไปพร้อมกัน ถ้าหากใช้กัน 1 คน ต่อ 1 เที่ยว กดกันมากๆ จากค่าไฟไม่กี่บาท จะเพิ่มขึ้นมากมาย

  • 8 พฤษภาคม 2561
  • 693 ครั้ง
ขึ้นลงพร้อมกัน รอไปพร้อมกัน ถ้าหากใช้กัน 1 คน ต่อ 1 เที่ยว กดกันมากๆ จากค่าไฟไม่กี่บาท จะเพิ่มขึ้นมากมาย

ขึ้นลงพร้อมกัน รอไปพร้อมกัน ถ้าหากใช้กัน 1 คน ต่อ 1 เที่ยว กดกันมากๆ จากค่าไฟไม่กี่บาท จะเพิ่มขึ้นมากมาย

ส่งเสริมการสร้างวัฒธรรมดีๆ เริ่มที่ตัวเราต้องรู้จักรอคนอื่น ใช้พื้นที่ในลิฟท์ให้คุ้มค่า ใช้ด้วยกันขึ้นลงพร้อมกัน ประหยัดกว่าเห็นๆ มาสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ในสำนักงานเรา

จิตสำนึกดีๆ เริ่มที่ใช้ร่วมกัน ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์