โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ใครๆ ก็รู้ว่าแบบไหนประหยัดกว่ากัน แต่ทำไมถึงยังไม่ทำ

  • 6 พฤษภาคม 2561
  • 726 ครั้ง
ใครๆ ก็รู้ว่าแบบไหนประหยัดกว่ากัน แต่ทำไมถึงยังไม่ทำ

ใครๆ ก็รู้ว่าแบบไหนประหยัดกว่ากัน แต่ทำไมถึงยังไม่ทำ

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำอะไรร่วมกันลดใช้พลังงานด้วยการใช้ร่วมกัน พลังงานถึงจะเหลือ มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 หันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกัน 

#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด 
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน