โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี (May Day) ถือเป็นวันแรงงาน

  • 1 พฤษภาคม 2561
  • 802 ครั้ง
ทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี (May Day) ถือเป็นวันแรงงาน
ทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี (May Day) ถือเป็นวันแรงงาน
ที่กำหนดให้ผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือน ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศได้หยุดพักผ่อนและเฉลิมฉลองในวันสำคัญนี้…

ขนาดคนเรายังมีวันหยุดพักเรื่องของพลังงานก็เช่นกัน อย่าลืมปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้ง

พักทั้งคนพักทั้งการใช้ไฟ มาเริ่มวัฒนธรรมหาร 2 ด้วยกันง่ายๆ ในวันเเรงงานนะครับ

#วันเเรงงาน #MayDay
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน