โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปุกาด! ถึงชาวหาร 2 มาช่วยลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน เริ่มต้นที่ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นใน 2 ช่วงเวลานี้

  • 26 เมษายน 2561
  • 968 ครั้ง
ปุกาด! ถึงชาวหาร 2 มาช่วยลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน เริ่มต้นที่ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นใน 2 ช่วงเวลานี้

ปุกาด! ถึงชาวหาร 2 มาช่วยลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน เริ่มต้นที่ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นใน 2 ช่วงเวลานี้

ช่วงพีคกลางวัน ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. 
ช่วงพีคกลางคืน ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น. 
.
.
.
ด้วย 4 วิธีง่ายๆ เพียง ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เพื่อลดประมาณความต้องการ การใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 

https://youtu.be/gu0iS3MzfFI

อ้างอิง : www.eppo.go.th และ Facebook EPPO Thailand

#ชั่วโมงช่วยชาติ
#โลกมันร้อน #ลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน
#ลดพีคกลางวัน #ลดพีคกลางคืน
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน