โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ชาวหาร 2 ได้เวลาชั่วโมงช่วยชาติ ลดพีคกลางวันเริ่มตั้งแต่ 13.00 - 15.00 น.

  • 23 เมษายน 2561
  • 922 ครั้ง
ชาวหาร 2 ได้เวลาชั่วโมงช่วยชาติ ลดพีคกลางวันเริ่มตั้งแต่ 13.00 - 15.00 น.
ชาวหาร 2 ได้เวลาชั่วโมงช่วยชาติ ลดพีคกลางวันเริ่มตั้งแต่ 13.00 - 15.00 น.
ปิดไฟในออฟฟิศดวงที่ไม่จำเป็น หรือลองปิดไฟลงครึ่งนึง แล้วเปิดม่านรับแสง ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา ประหยัด 10% เปลี่ยนจาก Cool Mode เป็น Fan Mode เปลี่ยนเวลาใช้ไฟฟ้าในช่วงเฝ้าระวังการเกิดพีคไฟฟ้า 

https://youtu.be/gu0iS3MzfFI

อ้างอิง : www.eppo.go.th และ Facebook EPPO Thailand

#ชั่วโมงช่วยชาติ
#ลดพีคกลางวัน
#โลกมันร้อน
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน