โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ร่วมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์

  • 15 เมษายน 2561
  • 859 ครั้ง
ร่วมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์
ร่วมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์
ทำบุญรวมญาติ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ สรงน้ำพระ และก่อเจดีย์ทรายที่วัดใกล้บ้าน

#ทำบุญรวมญาติ #สรงน้ำพระ #ก่อเจดีย์ทราย
#สืบสานประเพณีสงกรานต์
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน