โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สงกรานต์ที่จะมาถึง หยุดยาวแบบนี้อย่าลืมเช็ก 3 จุดสำคัญก่อนเที่ยววันหยุดยาว

  • 11 เมษายน 2561
  • 1546 ครั้ง
สงกรานต์ที่จะมาถึง หยุดยาวแบบนี้อย่าลืมเช็ก 3 จุดสำคัญก่อนเที่ยววันหยุดยาว

สงกรานต์ที่จะมาถึง หยุดยาวแบบนี้อย่าลืมเช็ก 3 จุดสำคัญก่อนเที่ยววันหยุดยาว

.

.

.

1. ถอด – ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดให้หมดยิ่งป้องกันเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วย
2. ปิด – ปิดไฟทุกจุดในบ้าน
3. ล็อก – ล็อกประตู/หน้าต่าง ช่วงหยุดยาวป้องกันขโมยขึ้นบ้าน

ค่าไฟนั้นกินเงิน แต่ถ้าขโมยขึ้นบ้าน หนักกว่าแน่นอนอย่าลืมล็อกบ้านให้ดีก่อนออกเดินทางนะ

#เช็กให้ชัวร์ก่อนออกเดินทาง
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สงกรานต์2561
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน