โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

#ลดพีคไฟฟ้า #สำนึกดี #เริ่มที่ตัวเรา

  • 29 มีนาคม 2561
  • 1173 ครั้ง
#ลดพีคไฟฟ้า #สำนึกดี #เริ่มที่ตัวเรา

#ลดพีคไฟฟ้า #สำนึกดี #เริ่มที่ตัวเรา

รางวัลของคนมีจิตสำนึกดี  ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมองเราว่าดียังไง

แต่อยู่ที่ตัวเราและการใส่ใจที่จะประหยัด  รู้จักใช้ ลดรายจ่ายให้ตัวเอง

 

ปล. ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ หรือให้ดีเปิดดวงเว้นดวง ในช่วงพีคกลางวันเวลา 13.00 - 15.00 น. และพีคกลางคืนเวลา 19.00 - 21.00 น. ช่วยกันลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน นะตัวเธอ

 

#ภาษาหาร2

#ลดพีคไฟฟ้า #สำนึกดี #เริ่มที่ตัวเรา

#รวมพลังหาร2

#ประหยัดชัวร์

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน