โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

รางวัลของพนักงานดีเด่น คือสุขภาพที่ดี

  • 12 มีนาคม 2561
  • 886 ครั้ง
รางวัลของพนักงานดีเด่น คือสุขภาพที่ดี

รางวัลของพนักงานดีเด่น คือสุขภาพที่ดี

ขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น ลองเปลี่ยนมาใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ แชร์วนไป 
ชวนกันมาลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน 
พีคกลางวันตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. 
และพีคกลางคืนตั้งแต่เวลา 19.00 - 21.00 น.

มาช่วยออฟฟิศหาร 2 กันเถอะ

#ใช้บันไดแทนลิฟต์
#ลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน