โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เปิดใช้ทุกวัน!!

  • 10 มีนาคม 2561
  • 1125 ครั้ง
เปิดใช้ทุกวัน!!

เปิดใช้ทุกวัน!!  การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและพัดลมจึงสำคัญเช่นกัน  เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและไม่ต้องจ่ายค่าไฟแพงควรหมั่นล้างเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือนโดยช่างที่เชี่ยวชาญ 

การทำความสะอาด “เครื่องปรับอากาศ” 

เราเองก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้ง่ายๆ แค่หมั่นล้างแผ่นกรองอากาศทุกสัปดาห์

การทำความสะอาด 'พัดลม' 

หมั่นล้างใบพัดและตะแกรงครอบให้สม่ำเสมอ  เพราะฝุ่นที่เกาะตาม ใบพัด ตะแกรงครอบและมอเตอร์จะทำให้พัดลมทำงานหนักและกินไฟเกิน  และอย่าลืมเสมอว่าต้องถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จด้วยนะ

ง่ายๆ แบบนี้ เราเองก็ทำได้

#วิธีล้างเครื่องปรับอากาศ #วิธีล้างพัดลม
#โลกมันร้อน #ลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน #รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน