โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ซักผ้าแล้ว "บิด" ให้แห้งตากแล้ว "คอย"

  • 10 มีนาคม 2561
  • 887 ครั้ง
ซักผ้าแล้ว "บิด" ให้แห้งตากแล้ว "คอย"

ซักผ้าแล้ว "บิด" ให้แห้งตากแล้ว "คอย"
เท่านี้ก็ไม่ต้องง้อเครื่องอบผ้าให้เปลืองไฟ
เครื่องซักผ้าแบบมีเครื่องอบ กินไฟ 3,000 วัตต์
เฉลี่ยประมาณ ชม. ละ 10.77 บาท
*คิดอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.59 บาท
 
#โลกมันร้อน 
#วิธีซักผ้า #บิดแล้วคอย 
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน