โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ฝนตกมาพร้อมรถติดเสมอ

  • 9 มีนาคม 2561
  • 1036 ครั้ง
ฝนตกมาพร้อมรถติดเสมอ

ฝนตกมาพร้อมรถติดเสมอ

ถ้าไม่อยากเจอปัญหาน้ำรอการระบาย ลุยน้ำท่วมขัง วางแผนก่อนเดินทางหน้าฝน ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานชัวร์

#น้ำรอการระบาย
#วางแผนการเดินทางประหยัดน้ำมัน
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน