โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ

  • 8 มีนาคม 2561
  • 874 ครั้ง
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ

ที่มา:
https://www.tmd.go.th/tmd_issued.php
#ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน