โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เพราะถ้าเราปิดเเอร์เร็วขึ้น 1 ชม. ทุกวัน จะประหยัดไฟได้ถึง 73.50 บาท/เดือน เพราะหลังจากที่เราปิดแอร์ในห้องเรียนก็ยังจะมีความเย็นหลงเหลืออยู่และยิ่งเลือกปรับ Fan mode เราก็สามารถอยู่ในห้องต่อได้อย่างสบายๆ

  • 22 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1052 ครั้ง
เพราะถ้าเราปิดเเอร์เร็วขึ้น 1 ชม. ทุกวัน จะประหยัดไฟได้ถึง 73.50 บาท/เดือน เพราะหลังจากที่เราปิดแอร์ในห้องเรียนก็ยังจะมีความเย็นหลงเหลืออยู่และยิ่งเลือกปรับ Fan mode เราก็สามารถอยู่ในห้องต่อได้อย่างสบายๆ

เพราะถ้าเราปิดเเอร์เร็วขึ้น 1 ชม. ทุกวัน จะประหยัดไฟได้ถึง 73.50 บาท/เดือน เพราะหลังจากที่เราปิดแอร์ในห้องเรียนก็ยังจะมีความเย็นหลงเหลืออยู่และยิ่งเลือกปรับ Fan mode เราก็สามารถอยู่ในห้องต่อได้อย่างสบายๆ

การปิดแอร์ ขนาด 12,000 บีทียู เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง จะลดค่าไฟได้ 20.5 หน่วยต่อเดือน (ค่าไฟเฉลี่ยหน่วยละประมาณ 3.59 บาท) ปีนึงจะประหยัดได้กี่บาทคูณดู

จัยมันรักโรงเรียน ช่วยกันประหยัดไฟน๊า~~~