โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

จัยมันรักจะคบ ก็ต้อง…. เลิกชีวิตติดจอ แล้วมาใช้ชีวิตแบบติดใจ เพราะเรื่องรักเรื่องใหญ่ เรื่อง Like เรื่องเล็ก

  • 19 กุมภาพันธ์ 2561
  • 864 ครั้ง
จัยมันรักจะคบ ก็ต้อง….
เลิกชีวิตติดจอ แล้วมาใช้ชีวิตแบบติดใจ
เพราะเรื่องรักเรื่องใหญ่ เรื่อง Like เรื่องเล็ก

จัยมันรักจะคบ ก็ต้อง….
เลิกชีวิตติดจอ แล้วมาใช้ชีวิตแบบติดใจ
เพราะเรื่องรักเรื่องใหญ่ เรื่อง Like เรื่องเล็ก

ไม่นก ไม่โดนเท พี่เหมียวรับประกัน!!!