โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

จูนทุกปี ดีทุกเรื่อง เครื่องยนต์ดีอายุยืน เดินทางได้ไกลขึ้น เร่งดีไม่มีตก ประหยัดน้ำมัน

  • 18 กุมภาพันธ์ 2561
  • 883 ครั้ง
จูนทุกปี ดีทุกเรื่อง
เครื่องยนต์ดีอายุยืน
เดินทางได้ไกลขึ้น
เร่งดีไม่มีตก
ประหยัดน้ำมัน

จูนทุกปี ดีทุกเรื่อง
เครื่องยนต์ดีอายุยืน
เดินทางได้ไกลขึ้น
เร่งดีไม่มีตก
ประหยัดน้ำมัน

จูนเครื่องมีแต่เรื่องดี วิถีชาวไบค์เกอร์

#จัยมันรัก #จูนทุกปีดีทุกเรื่อง #ไบค์เกอร์
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน