โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ภาษาใจอาจเข้าใจยาก เเต่ภาษาหาร 2 เข้าใจง่ายกว่า เพียงเเค่ "ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน" 4 คำ ทำให้ได้ #จัยจะไม่ว้าวุ่น เริ่มจากตัวเราเริ่มจากเปลี่ยนนิสัย

  • 17 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1326 ครั้ง
ภาษาใจอาจเข้าใจยาก เเต่ภาษาหาร 2 เข้าใจง่ายกว่า
เพียงเเค่ "ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน" 4 คำ 
ทำให้ได้ #จัยจะไม่ว้าวุ่น 
เริ่มจากตัวเราเริ่มจากเปลี่ยนนิสัย

ภาษาใจอาจเข้าใจยาก เเต่ภาษาหาร 2 เข้าใจง่ายกว่า
เพียงเเค่ "ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน" 4 คำ 
ทำให้ได้ #จัยจะไม่ว้าวุ่น 
เริ่มจากตัวเราเริ่มจากเปลี่ยนนิสัย

รวมพลังหาร 2 แคมเปญเพื่อสนับสนุนการร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อชาติ....