โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศภายในเครื่องปรับอากาศ หรือที่เราเรียกว่า ฟิลเตอร์แอร์ ทำหน้าที่กรองและกักเก็บสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมากับอากาศ ไม่ควรให้ฝุ่นมาเกาะเป็นจำนวนมากเพราะจะทำให้การทำงานของแผงทำความเย็นลดลง เป็นสาเหตุให้แอร์ต้องทำงานหนักและกินไฟมาก

  • 11 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1650 ครั้ง
หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศภายในเครื่องปรับอากาศ หรือที่เราเรียกว่า ฟิลเตอร์แอร์ ทำหน้าที่กรองและกักเก็บสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมากับอากาศ ไม่ควรให้ฝุ่นมาเกาะเป็นจำนวนมากเพราะจะทำให้การทำงานของแผงทำความเย็นลดลง เป็นสาเหตุให้แอร์ต้องทำงานหนักและกินไฟมาก

 ดังนั้นควรทำความสะอาดฟิลเตอร์แอร์อย่างน้อยทุกๆ 2 สัปดาห์ บิลค่าไฟของเราจะได้ลดลงนะครับ

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์5