โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สวัสดีวันสุข (ศุกร์) วันดีดีแบบนี้ อย่าลืมช่วยกันเลือก Sleep Mode ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้คอมฯ เพื่อเป็นการประหยัดไฟด้วยนะครับ

  • 9 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1037 ครั้ง
สวัสดีวันสุข (ศุกร์)

วันดีดีแบบนี้ อย่าลืมช่วยกันเลือก Sleep Mode ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้คอมฯ เพื่อเป็นการประหยัดไฟด้วยนะครับ

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5