โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

อากาศสบายๆ แบบนี้ เปิดพัดลมประหยัดไฟกว่าเปิดแอร์อยู่แล้ว แต่ถ้าอยากให้ประหยัดมากขึ้นไปอีก อย่าลืมหมั่นล้างใบพัดลมด้วยนะครับ เพราะฝุ่นที่เกาะตามตะแกรงและแผงหุ้มมอเตอร์ จะทำให้พัดลมทำงานหนักและกินไฟ นอกจากนี้ ต้องถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จด้วยนะครับ จะได้ประหย

  • 8 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1790 ครั้ง
อากาศสบายๆ แบบนี้ เปิดพัดลมประหยัดไฟกว่าเปิดแอร์อยู่แล้ว แต่ถ้าอยากให้ประหยัดมากขึ้นไปอีก อย่าลืมหมั่นล้างใบพัดลมด้วยนะครับ เพราะฝุ่นที่เกาะตามตะแกรงและแผงหุ้มมอเตอร์ จะทำให้พัดลมทำงานหนักและกินไฟ นอกจากนี้ ต้องถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จด้วยนะครับ จะได้ประหย

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5