โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ถึงใครจะยังโสด แต่ก็ใช้ “Fan Mode” ได้นะเหมียว ~~~

  • 7 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1010 ครั้ง
ถึงใครจะยังโสด แต่ก็ใช้ “Fan Mode” ได้นะเหมียว ~~~

Fan Mode ที่เหมียวมั่นพูดถึงนี้ หมายถึงโหมดพัดลมของเครื่องปรับอากาศนั่นเอง ในวันที่อากาศดีๆ ไม่ร้อนมากแบบนี้ มาร่วมใจปรับเป็น Fan Mode ดีกว่า ซึ่งแอร์จะทำหน้าที่เหมือนกับพัดลม ช่วยให้อัตราการกินไฟลดลง และช่วยลดความชื้นสะสมทำให้แอร์มีปัญหากลิ่นอับลดลงอีกด้วย

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5