โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ถ้าอยากใช้เครื่องดูดฝุ่นให้ประหยัดชัวร์ ควรเลือกใช้เครื่องที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และทุกครั้งหลังใช้เครื่องเสร็จ ต้องเอาฝุ่นผงในถุงทิ้งเพื่อให้เครื่องได้มีแรงดูดดี ไม่กินไฟ และถ้าวันไหนที่มีเวลาว่าง ไม่ได้ทำความสะอาดที่มากนัก อาจเปลี่ยนเป็นใช้ไม้กวาดทำค

  • 6 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1354 ครั้ง
ถ้าอยากใช้เครื่องดูดฝุ่นให้ประหยัดชัวร์ ควรเลือกใช้เครื่องที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และทุกครั้งหลังใช้เครื่องเสร็จ ต้องเอาฝุ่นผงในถุงทิ้งเพื่อให้เครื่องได้มีแรงดูดดี ไม่กินไฟ และถ้าวันไหนที่มีเวลาว่าง ไม่ได้ทำความสะอาดที่มากนัก อาจเปลี่ยนเป็นใช้ไม้กวาดทำค

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5