โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

อยู่แค่ชั้น 2 จะขึ้น-ลง ลิฟต์กันทำไมให้เปลืองพลังงาน คนยุคใหม่เค้าหันมาใช้บันไดกันหมดแล้ว~~~ นอกจากจะประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟ ยังเป็นการออกกำลังกายลดหุ่นไปในตัวด้วย ไม่เชื่อดูหุ่นเป๊ะปังแบบเหมียวทูสิครับ :)

  • 30 มกราคม 2561
  • 1468 ครั้ง
อยู่แค่ชั้น 2 จะขึ้น-ลง ลิฟต์กันทำไมให้เปลืองพลังงาน คนยุคใหม่เค้าหันมาใช้บันไดกันหมดแล้ว~~~ นอกจากจะประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟ ยังเป็นการออกกำลังกายลดหุ่นไปในตัวด้วย ไม่เชื่อดูหุ่นเป๊ะปังแบบเหมียวทูสิครับ :)

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5