โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เริ่มจากปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ พักเที่ยง เมื่อเลิกใช้ เริ่มเลยที่ออฟฟิศ

  • 30 มกราคม 2561
  • 2590 ครั้ง
เริ่มจากปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ พักเที่ยง เมื่อเลิกใช้ เริ่มเลยที่ออฟฟิศ

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5