โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พรุ่งนี้วันหยุดทำอาหารกินกันที่บ้านก็ประหยัดพลังงานได้ง่ายๆแค่เปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สหัวฟู่ที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 และเลือกที่มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนตั้งแต่ ร้อยละ 45 ขึ้นไป จะช่วยให้ความร้อนได้ดี อาหารที่หุงต้มเสร็จไว ประหยัดทั้งเว

  • 26 มกราคม 2561
  • 1169 ครั้ง
พรุ่งนี้วันหยุดทำอาหารกินกันที่บ้านก็ประหยัดพลังงานได้ง่ายๆแค่เปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สหัวฟู่ที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 และเลือกที่มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนตั้งแต่ ร้อยละ 45 ขึ้นไป จะช่วยให้ความร้อนได้ดี อาหารที่หุงต้มเสร็จไว ประหยัดทั้งเว

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5