โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สวัสดีวันพระ นอกจากจะ “ลดละเลิก” ความโลภ โกรธ หลง เพื่อให้จิตใจผ่องใสแล้ว อย่าลืม “ลดละเลิก” การใช้ไฟแบบสิ้นเปลืองด้วยนะครับ

  • 24 มกราคม 2561
  • 1963 ครั้ง
สวัสดีวันพระ 
นอกจากจะ “ลดละเลิก” ความโลภ โกรธ หลง เพื่อให้จิตใจผ่องใสแล้ว
อย่าลืม “ลดละเลิก” การใช้ไฟแบบสิ้นเปลืองด้วยนะครับ

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5