โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เพราะหลังคาเป็นส่วนแรกที่ต้องเจอกับแสงแดดร้อนๆ ดังนั้นถ้าอยากให้บ้านเย็นสบายเราคงต้องเปลี่ยนจากหลังคาธรรมดาๆ ให้กลายเป็น “หลังคาประหยัดพลังงาน”

  • 22 มกราคม 2561
  • 1199 ครั้ง
เพราะหลังคาเป็นส่วนแรกที่ต้องเจอกับแสงแดดร้อนๆ ดังนั้นถ้าอยากให้บ้านเย็นสบายเราคงต้องเปลี่ยนจากหลังคาธรรมดาๆ ให้กลายเป็น “หลังคาประหยัดพลังงาน”

อ่านแล้วไม่ต้องตกใจครับ...ทำได้ง่ายๆแค่ติดตั้งฉนวนใยแก้วที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 บนหลังคา โดยเกณฑ์สำหรับการใช้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจะพิจารณาจากค่าความต้านทานความร้อน ต้องเท่ากับหรือมากกว่า 1.25 M2 K/W หากติดตั้งใช้งานฉนวนใยแก้วในห้องที่มีพื้นที่ 28 ตารางเมตร เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 วันละ 6 ชั่วโมง 300 วัน จะทำให้ประหยัดพลังงานได้ 409.75 kWh/ปี ตารางเมตร คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 1,229 บาทต่อปี นอกจากช่วยลดค่าไฟแล้ว ยังทำให้บ้านเย็นสบาย ลดการใช้แอร์ไปได้อีกเยอะเลย ดีแบบนี้~~~ก็ประหยัดชัวร์สิครับ !!

ที่มา : www.dede.go.th 

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5