โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สวัสดีวันจันทร์ เริ่มต้นสัปดาห์คิดก่อนใช้พลังงาน คิดเงิน ขอให้ได้เงิน คิดทองขอให้ได้ทอง

  • 22 มกราคม 2561
  • 3833 ครั้ง
สวัสดีวันจันทร์ เริ่มต้นสัปดาห์คิดก่อนใช้พลังงาน คิดเงิน ขอให้ได้เงิน คิดทองขอให้ได้ทอง

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5