โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันหยุดแบบนี้ นอกจากจะพักทั้งกายและใจให้สดใส พักเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยก็ดีนะครับ

  • 21 มกราคม 2561
  • 1233 ครั้ง
วันหยุดแบบนี้ นอกจากจะพักทั้งกายและใจให้สดใส 
พักเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยก็ดีนะครับ

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5