โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • 19 มกราคม 2561
  • 840 ครั้ง
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเป็นเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศ   และยังคงเดินหน้ามุ่งมั่น ขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานของประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก เพื่อพัฒนาพลังงานไทยให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
หากใครพลาดคลิปหนังสั้นกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆ 
เราจะไม่หยุดพัฒนาและส่งเสริมแหล่งพลังงานใหม่
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของทุกคน......ตลอดไป
#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
#สร้างสรรค์โปร่งใสยั่งยืน
#ThesisTheSeries