โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

“ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา ” คำขวัญวันครูแห่งชาติ 2561

  • 16 มกราคม 2561
  • 1038 ครั้ง
“ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา ” คำขวัญวันครูแห่งชาติ 2561

ขอร่วมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่าน ที่ร่วมกันบ่มเพาะ และขัดเกลาสั่งสอนลูกศิษย์ทุกคนอย่างตั้งใจ ในฐานะที่เป็นศิษย์คนหนึ่ง ขอสัญญาว่าจะนำคำสอนโดยเฉพาะในเรื่องของการประหยัดพลังงาน การใช้ของอย่างรู้คุณค่า มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5
#วันครูแห่งชาติ