โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

พร้อมเริ่มต้นวันดีๆ ในวันครูแห่งชาติ กับเช้านี้ ด้วยการดูแลใส่ใจประหยัดพลังงาน

  • 16 มกราคม 2561
  • 902 ครั้ง
พร้อมเริ่มต้นวันดีๆ ในวันครูแห่งชาติ กับเช้านี้ ด้วยการดูแลใส่ใจประหยัดพลังงาน

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5