โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สวัสดีวันจันทร์ มาเริ่มต้นวันดีๆ ด้วยการ “คิดก่อนใช้” พลังงานกันดีกว่า :)

  • 15 มกราคม 2561
  • 1727 ครั้ง
สวัสดีวันจันทร์ มาเริ่มต้นวันดีๆ ด้วยการ “คิดก่อนใช้” พลังงานกันดีกว่า :)

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5