โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

จะผัด ต้ม ตุ๋น นึ่ง ทอด หรือจะแบบไหนๆ ก็ประหยัดพลังงานได้ แค่เพียงเราใช้เคล็ดลับดีๆ ในการใช้เตาแก๊สให้ประหยัดชัวร์ ดังนี้

  • 14 มกราคม 2561
  • 921 ครั้ง
จะผัด ต้ม ตุ๋น นึ่ง ทอด หรือจะแบบไหนๆ ก็ประหยัดพลังงานได้ แค่เพียงเราใช้เคล็ดลับดีๆ ในการใช้เตาแก๊สให้ประหยัดชัวร์ ดังนี้

1.เลือกเตาแก๊สที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์5
2.ปรับเปลวไฟให้เป็นสีน้ำเงินเพื่อความประหยัด 
3.ไม่ควรปรับเปลวไฟให้สูงกว่าก้นหม้อมากนัก จะทำให้หม้อร้อนช้าทำใ้ห้สิ้นเปลืองพลังงาน 
4.หม้อหรือภาชนะหุงต้มขนาดเล็ก ไม่ควรใช้กับหัวเตาขนาดใหญ่ ควรเลือกให้เหมาะสมกัน

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5