โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

คำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2561“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ขอให้เด็กไทยทุกคนเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาพลังงานของประเทศไทยในอนาคต

  • 13 มกราคม 2561
  • 1094 ครั้ง
คำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2561“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ขอให้เด็กไทยทุกคนเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาพลังงานของประเทศไทยในอนาคต

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5