โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แยกสวิตช์ไฟ ช่วยยกระดับการประหยัดไฟให้บ้านคุณ! เพราะถ้าใช้ไฟเปิดปิดสวิตช์เดียวกันหลายจุดๆ เวลาเปิดใช้ไฟแต่ละครั้ง จุดที่ไม่ได้ใช้ไฟก็จะติดไปด้วย ทำให้เปลืองไฟโดยใช่เหตุ เสียเวลาแยกสวิตช์ไฟสักนิด รับรองประหยัดชัวร์

  • 12 มกราคม 2561
  • 1462 ครั้ง
แยกสวิตช์ไฟ ช่วยยกระดับการประหยัดไฟให้บ้านคุณ! เพราะถ้าใช้ไฟเปิดปิดสวิตช์เดียวกันหลายจุดๆ เวลาเปิดใช้ไฟแต่ละครั้ง จุดที่ไม่ได้ใช้ไฟก็จะติดไปด้วย ทำให้เปลืองไฟโดยใช่เหตุ เสียเวลาแยกสวิตช์ไฟสักนิด รับรองประหยัดชัวร์

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5