โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เรื่องของหัวใจอาจจะจัดการยาก แต่เรื่องการประหยัดไฟ ทำง่ายนิดเดียว

  • 12 มกราคม 2561
  • 856 ครั้ง
เรื่องของหัวใจอาจจะจัดการยาก แต่เรื่องการประหยัดไฟ ทำง่ายนิดเดียว

แค่ช่วยกันถอดปลั๊กไฟ :) #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5