โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ลด ละ เลิก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ไม่มีฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จะช่วยดับทุกข์

  • 9 มกราคม 2561
  • 1252 ครั้ง
ลด ละ เลิก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ไม่มีฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 
จะช่วยดับทุกข์

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5