โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ของขวัญปีใหม่ที่อยากให้ทุกบ้านมี เพื่อความประหยัดชัวร์ จะมีอะไรดีเท่าความสว่างไสวในบ้าน มอบหลอดไฟ LED ใส่กระเช้า หาซื้อง่าย สว่างทั้งบ้าน สว่างทั้งใจ รับรอง สุขใจผู้ให้ได้ใจผู้รับ

  • 27 ธันวาคม 2560
  • 787 ครั้ง
ของขวัญปีใหม่ที่อยากให้ทุกบ้านมี เพื่อความประหยัดชัวร์ จะมีอะไรดีเท่าความสว่างไสวในบ้าน มอบหลอดไฟ LED ใส่กระเช้า
หาซื้อง่าย สว่างทั้งบ้าน สว่างทั้งใจ รับรอง สุขใจผู้ให้ได้ใจผู้รับ

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์ 
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5