โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

การเลือกและใช้พัดลมให้ถูกวิธี ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยประหยัดเงินได้ด้วยนะครับ ถ้าไม่เชื่อ ลองมาดูเคล็ดลับดีๆ ในการใช้พัดลมให้ประหยัดชัวร์ แบบ ป๋อ ณัฐวุฒิ กัน

  • 1 ธันวาคม 2560
  • 959 ครั้ง
การเลือกและใช้พัดลมให้ถูกวิธี ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยประหยัดเงินได้ด้วยนะครับ ถ้าไม่เชื่อ ลองมาดูเคล็ดลับดีๆ ในการใช้พัดลมให้ประหยัดชัวร์ แบบ ป๋อ ณัฐวุฒิ กัน

ข้อ1. ควรเลือกใช้พัดลมที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ข้อ 2. พัดลมตั้งพื้นกินไฟกว่า พัดลมตั้งโต๊ะ
ข้อ 3 ปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน
ข้อ 4 ยิ่งเปิดพัดลมเบอร์แรงเท่าไหร่ ยิ่งกินไฟเท่านั้น
ข้อ 5 พัดลมที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาด 16 นิ้ว อัตราการระบายอากาศ 60 ลบ.ม./นาที จะลดกำลังไฟฟ้าได้ 17.39 วัตต์ ประหยัดค่าไฟได้ 166.55 บาท/ปี

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5